شرایط سخت اقتصادی به تدریج ، اقشار آسیب پذیر جامعه را با مشکلات جدی تری مواجه می کند. عدم پوشش درست از سوی نهادهای متولی امور رفاهی و تامین اجتماعی ، از سوی کارشناسان به عنوان یکی از عوامل این شرایط معرفی می شود.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی تصویری از یکی از مناطق جنوبی شهر تهران یعنی محله شوش، تصاویری تامل برانگیز را منتشر کرده است.
تهیه***ی مایحتاج زندگی*** از میان زباله***ها - دروازه غار / همت خواهی
ایسنا


کانال***فاضلاب مکانی برای خواب و زندگی - حوالی میدان شوش/همت خواهی
ایسنا


خواب و زندگی با خانواده در پارک***ها - دروازه غار/ همت خواهی
ایسنا


خواب و زندگی در کانال فاضلاب - حوالی میدان شوش / همت خواهی
ایسنا


زندگی در حاشیه خیابان***ها - اطراف میدان شوش/ همت خواهی
ایسنا


زندگی در حاشیه******ی خیابان***ها- حوالی میدان شوش/ همت خواهی
ایسنا


خواب و زندگی خانوادگی در پارک*** - دروازه غار / همت خواهی
ایسنا


خواب و زندگی در پارک- حوالی میدان شوش / همت خواهی
ایسنا


خواب و شب نشینی بر پل عابر پیاده - حوالی میدان شوش / همت خواهی
ایسنا ,
,

خواب و زندگی در کانال***های فاضلاب - حوالی میدان شوش / همت خواهی
ایسنا


پل عابر پیاده مکانی برای خواب و استراحت - حوالی میدان شوش / همت
خواهی ایسنا


بازار فروش لباس، ابزار و ... - 2 بامداد در میدان شوش / همت خواهی
ایسنا ,
,

خواب ، کار و زندگی در حاشیه خیابان - حوالی میدان شوش / همت خواهی
ایسنا


خواب و زندگی بر پل عابر پیاده - حوالی میدان شوش / همت خواهی
ایسنا


خواب، کار و زندگی در حاشیه خیابان - میدان شوش / همت خواهی
ایسنا


جمع آوری مواد بازیافتی از میان زباله***ها حوالی میدان شوش/ همت
خواهی ایسنا


خواب و زندگی بر پل عابر پیاده - حوالی میدان شوش / همت خواهی
ایسنا


جمع آوری مواد بازیافتی و فروش آن برای رفع نیاز***ها - شوش / همت
خواهی ایسناخواب و زندگی در کانال آب - حوالی میدان شوش / همت خواهی
ایسنا


تهیه و فروش اقلام کهنه برای رفع نیاز***ها - میدان شوش / همت خواهی
ایسنا


کانال فاظلاب محلی برای
زندگی کردن - حوالی میدان شوش / همت خواهی ایسنازیر پوست تهران زخم***هایی است ... - حوالی میدان شوش / همت
خواهی ایسنا


خواب و زندگی در پارکی حوالی میدان شوش / همت خواهی
ایسنا


محلی برای خرید مواد
بازیافتی - حوالی میدان شوش/همت خواهی ایسناخواب و زندگی در کانال فاضلاب - حوالی میدان شوش/ همت خواهی
ایسنا

این تصویر 1% کوچکتر شده است و به اندازه (600x815) تغییر یافته است . برای مشاهده تصویر در سایز اصلی یعنی اندازه (601x816) کلیک کنید . برای نمایش عکس در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید .


موضوعات مرتبط: صفحه اول

تاريخ : چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ | 22:24 | نويسنده : Infidel |